Rząd mniejszościowy i większościowy – stabilność i możliwości działania

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Parties and Elections in Europe, dostępny w internecie: parties-and-elections.eu [dostęp 27.05.2020 r.].
  • Źródło: Robert Radek, Wpływ funkcjonowania rządów mniejszościowych na politykę zagraniczną państwa: przypadek Polski, Katowice 2014, s. 163.
  • Źródło: Belka w trzecim kroku, 11.06.2013 r., dostępny w internecie: wyborcza.pl [dostęp 27.05.2020 r.].
  • Źródło: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 27.05.2020 r.].