Rząd w państwie demokratycznym

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

 • Źródło: Rafał Glajcar, Władza wykonawcza w różnych modelach demokratycznych reżimów politycznych, [w:] Władza wykonawcza w teorii i praktyce politycznej okresu transformacji: doświadczenia państw Grupy Wyszehradzkiej, red. Marek Barański, Anna Czyż, Robert Rajczyk, Katowice 2014, s. 44–45.
 • Źródło: Rafał Glajcar, Władza wykonawcza w różnych modelach demokratycznych reżimów politycznych, [w:] Władza wykonawcza w teorii i praktyce politycznej okresu transformacji: doświadczenia państw Grupy Wyszehradzkiej, red. Marek Barański, Anna Czyż, Robert Rajczyk, Katowice 2014, s. 52.
 • Źródło: Rafał Glajcar, Władza wykonawcza w różnych modelach demokratycznych reżimów politycznych, [w:] Władza wykonawcza w teorii i praktyce politycznej okresu transformacji: doświadczenia państw Grupy Wyszehradzkiej, red. Marek Barański, Anna Czyż, Robert Rajczyk, Katowice 2014, s. 46.
 • Źródło: Rafał Glajcar, Władza wykonawcza w różnych modelach demokratycznych reżimów politycznych, [w:] Władza wykonawcza w teorii i praktyce politycznej okresu transformacji: doświadczenia państw Grupy Wyszehradzkiej, red. Marek Barański, Anna Czyż, Robert Rajczyk, Katowice 2014, s. 42.
 • Źródło: Rafał Glajcar, Władza wykonawcza w różnych modelach demokratycznych reżimów politycznych, [w:] Władza wykonawcza w teorii i praktyce politycznej okresu transformacji: doświadczenia państw Grupy Wyszehradzkiej, red. Marek Barański, Anna Czyż, Robert Rajczyk, Katowice 2014, s. 39.
 • Źródło: Rafał Glajcar, Władza wykonawcza w różnych modelach demokratycznych reżimów politycznych, [w:] Władza wykonawcza w teorii i praktyce politycznej okresu transformacji: doświadczenia państw Grupy Wyszehradzkiej, red. Marek Barański, Anna Czyż, Robert Rajczyk, Katowice 2014, s. 36.
 • Źródło: Stanisław Wrzosek, Nauka administracji 30 III, dostępny w internecie: kul.pl [dostęp 20.05.2021 r.].
 • Źródło: Konstytucja Republiki Francuskiej z dnia 4 października 1958 r., dostępny w internecie: libr.sejm.gov.pl [dostęp 9.07.2020 r.].
 • Źródło: Aleksandra Krzysztoszek, Francja: Dymisja premiera. Édouard Philippe nowym rywalem Emmanuela Macrona?, 3.07.2020 r., dostępny w internecie: euractiv.pl [dostęp 9.07.2020 r.].
 • Źródło: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 9.07.2020 r.].
 • Źródło: Andrzej Kublik, Nowy rząd Rosji skrojony pod plany Putina, 22.01.2020 r., dostępny w internecie: wyborcza.pl [dostęp 9.07.2020 r.].
 • Źródło: Konstytucja Federacji Rosyjskiej przyjęta w ogólnonarodowym referendum w dniu 12 grudnia 1993 r., tłum. Andrzej Kubik, dostępny w internecie: gdansk.mid.ru [dostęp 9.07.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida