Rządy trzech w majestacie prawa. Dzieje II triumwiratu

Tekst: Wacław Suski

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o. 

Bibliografia:

  • Źródło: Kasjusz Dion, Historia rzymska, rozdz. LIII, Wrocław 2005.
  • Cytat za: Res Gestae Divi Augusti, przeł. Stanisław Łoś i Ewa Wipszycka [w:] Wybór źródeł do historii starożytnej, pod red. Andrzeja Stanisława Chankowskiego, Warszawa 1995.
  • Źródło: Plutarch, Żywoty sławnych mężów, [w:] Wielka Historia Świata. Świat okresu cywilizacji klasycznych, t. 3, red. A. Krawczuk, Kraków 2005, s. 317.
  • Cytat za: Artykuł [...], Wikipedia.org.
  • Cytat za: Artykuł [...] Wikipedia.org.
  • Cytat za: Historia chrześcijaństwa, red. T. Dowley, Oficyna Wydawnicza Vocatio, Warszawa 2002, s. 286.
  • Cytat za: J. Kłoczowski, Od pustelni do wspólnoty. Grupy zakonne w wielkich religiach, Czytelnik, Warszawa 1987, s. 167.
  • Źródło: Fragment Hymnu do Słońca św. Franciszka. Cytat za: Artykuł Hymn do Słońca, Wikisource.org .
  • Źródło: Fragment reguły św. Benedykta. Cytat za: opoka.org.pl.