Rzeczpospolita w ogniu wojen XVII w. Zniszczenia i załamanie gospodarcze

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Historia
Historia PP 2022
Udostępnij

Autor: Dorota Wiśniewska

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

,

Bibliografia:

  • Źródło: Kienzler, Piastowie od Mieszka do Kazimierza. Miłość i władza, Warszawa 2018.
  • Źródło: Walka i upadek 1649–1696, dostępny w internecie: dziejekrakowa.pl.
  • Źródło: Geoffrey Parker, Kryzys i katastrofa: światowy kryzys XVII wieku, „Przegląd Historyczny” 2010, nr 101, s. 376–377.
  • Źródło: Fragment kroniki Widukinda z Nowej Korbei, zawierający opis walk z Wichmanem. , [w:] J. Strzelczyk, Widukind, Dzieje Sasów, ks. III, rozdz. 69 w: Mieszko Pierwszy, Poznań 1992, s. 147–148.
  • Źródło: S. Koper, Piastowie. Wędrówki po Polsce pierwszej dynastii, Warszawa 2013.
  • Źródło: Fragment relacji z podróży po krajach słowiańskich Ibrahima ibn Jakuba, którą odbył w latach 965–966, [w:] M. Sobańska-Bondaruk, S. Lenard,, Wiek V-XV w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów., Warszawa 1997, s. 85–86.
  • Źródło: Dagome iudex [fragment], [w:] M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Wiek V–XV w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów, Warszawa 1997, s. 100.