Sentymentalizm i jego pokłosie

Tekst: Barbara Szargot

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Źródło: Franciszek Ksawery Dmochowski, Sztuka rymotwórcza. Poema we czterech pieśniach, Wrocław 1956, s. 22–23.
  • Źródło: Laurence Sterne, Podróż sentymentalna przez Francję i Włochy, tłum. A. Glinczanka, Warszawa 1959, s. 103.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida