Skrócenie kadencji parlamentu

Szkoła ponadpodstawowa
Wiedza o społeczeństwie
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Zespół wPolityce.pl, Co go odróżnia od opozycji? Nic! Hołownia wykłada karty na stół: Jeżeli wygra kandydat niezależny, możliwe są przedterminowe wybory, dostępny w internecie: wpolityce.pl [dostęp 24.02.2020 r.].
  • Jacek Nizinkiewicz, Joanna Ćwiek, Polacy nie wierzą we wcześniejsze wybory, dostępny w internecie: rp.pl [dostęp 24.02.2020 r.].
  • Stanisław Bożyk, Kadencja Parlamentu we współczesnych systemach konstytucyjnych, dostępny w internecie: repozytorium.uwb.edu.pl [dostęp 9.04.2021 r.].
  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (projekt pierwszy), dostępny w internecie: rpo.gov.pl [dostęp 20.02.2020 r.].
  • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja (Druk nr 2075), dostępny w internecie: orka.sejm.gov.pl [dostęp 24.02.2020 r.].
  • Konstytucja Republiki Francuskiej, dostępny w internecie: libr.sejm.gov.pl [dostęp 8.04.2021 r.].
  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 24.02.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida