Skutki przemian gospodarczych w XII i XIII w. na ziemiach polskich

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Historia 2022
Historia
Udostępnij

Tekst: Michał Baranowski

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o. Materiał powstał we współpracy z wydawnictwem Ius Vitae sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Za: P. Guzowski, Karolińska rewolucja gospodarcza na wschodzie Europy (do końca XII wieku), w: Granica wschodnia cywilizacji zachodniej w średniowieczu, red. Z. Dalewski, Warszawa 2014, s. 166-167.
  • Źródło: Za: Wiek V-XV w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S. B. Lenard, PWN 1997, s. 227.
  • Źródło: Gall Anonim, Kronika Polska, tłum. R. Grodecki, Wrocław 1989, wyd. 6, s. 57.