Słownik filozoficzny: judaizm

Tekst: Jacek Surzyn

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z PWN Wydawnictwem Szkolnym.

Bibliografia:

  • Źródło: Mojżesz Majmonides, Komentarz do Miszny, Kraków 1926.
  • Źródło: Izaak Abrawanel, Komentarz do Pisma Świętego, Canada 1963.
  • Źródło: Josef Albo, Księga o źródłach, cz. VII, Canada 1963.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida