Słownik filozoficzny: neoliberalizm

Tekst: Radosław Małek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z PWN Wydawnictwem Szkolnym.

Bibliografia:

  • Źródło: Jan Paweł II, Centesimus annus, s. 48.
  • Źródło: Ayn Rand, Cnota egoizmu, Poznań 2000.
  • Źródło: Ayn Rand, Powrót człowieka pierwotnego, Poznań 2003.
  • Źródło: Friedrich August von Hayek, Indywidualizm i porządek ekonomiczny, Kraków 1998.
  • Źródło: Friedrich August von Hayek, Konstytucja wolności, Wrocław 1987.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida