Słownik filozoficzny: prawo rzymskie

Tekst: Radosław Małek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z PWN Wydawnictwem Szkolnym.

Bibliografia:

  • Źródło: Gaius, Instytucje, Warszawa 1982.
  • Źródło: Instytucje Justyniana, red. Cezary Kunderewicz, Warszawa 1986.
  • Źródło: Marek Kuryłowicz, Prawo i obyczaje w starożytnym Rzymie, Lublin 1994.
  • Źródło: Marek Kuryłowicz, Prawo i obyczaje w starożytnym Rzymie, Lublin 1994.
  • Źródło: Marek Kuryłowicz, Historia i współczesność prawa rzymskiego, Lublin 1984.
  • Źródło: Kraków 1982.