Słownik filozoficzny: syjonizm

Tekst: Jacek Surzyn

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z PWN Wydawnictwem Szkolnym.

Bibliografia:

  • Źródło: Martin Buber, Wyjdź z twojej ziemi rodzimej, [w:] Martin, Opowieści chasydów, tłum. Paweł Hertz, Poznań 2005.
  • Źródło: Martin Buber, Wędrówki, [w:] Opowieści chasydów, tłum. Paweł Hertz, Poznań 2005.
  • Źródło: Martin Buber, Człowiek z człowiekiem, [w:] Opowieści chasydów, tłum. Paweł Hertz, Poznań 2005.
  • Źródło: Martin Buber, Dwaj obcy, [w:] Martin, Opowieści chasydów, tłum. Paweł Hertz, Poznań 2005.
  • Źródło: Theodor Herzl, Próba nowoczesnego rozwiązania kwestii żydowskiej, Berlin i Wiedeń 1896.
  • Źródło: Martin Buber, Opowieści chasydów, tłum. Paweł Hertz, Poznań 2005.
  • Źródło: Jael Neeman, Byliśmy przyszłością, tłum. Agnieszka Jawor-Polak, Wołowiec 2012.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida