Słynne monologi Romea. Romeo i Julia Williama Szekspira

Tekst: Marzena Siegieńczuk-Solecka, zespół redakcyjny

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

 • Źródło: Jadwiga Sokołowska, Spory o barok, Warszawa 1971, s. 180–189.
 • Źródło: Jarosław Komorowski, Romeo i Julia Williama Shakespeare’a, Warszawa 1990, s. 44–45.
 • Źródło: Adam Kulawik, Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Kraków 1994, s. 369.
 • Źródło: Dorota Kulczycka, "Soliloquia" z dramaturgii Szekspira – w świetle teorii, „Świat Tekstów. Rocznik Słupski” 2014, nr 12, s. 76.
 • Źródło: Natura Szekspira. Rozmowa z Piotrem Kamińskim, dostępny w internecie: https://www.dwutygodnik.com/artykul/3935-natura-szekspira.html [dostęp 29.03.2022 r.].
 • Źródło: William Shakespeare, Romeo i Julia (akt I, scena 5), tłum. Stanisław Barańczak, Kraków 2001.
 • Źródło: William Shakespeare, Romeo i Julia (akt II, scena 2), tłum. Stanisław Barańczak, Kraków 2001, s. 56–59.
 • Źródło: William Shakespeare, Romeo i Julia (akt V, scena III), tłum. Stanisław Barańczak, Kraków 2001, s. 166–167.
 • Źródło: Nowy słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji, red. Edward Polański, Warszawa 1999, s. 76–77.
 • Źródło: William Shakespeare, Romeo i Julia (akt I, scena 4), tłum. Stanisław Barańczak, Kraków 2001, s. 42.
 • Źródło: William Shakespeare, Romeo i Julia akt I, scena 5, tłum. Józef Paszkowski, Kraków 2003.
 • Źródło: William Shakespeare, Romeo i Julia (akt I, scena 5), tłum. Stanisław Barańczak, Kraków 2001.
 • Źródło: Nowy słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji, red. Edward Polański, Warszawa 1999, s. 124–125.
 • Źródło: Margot Berthold, Historia teatru, tłum. Danuta Żmij-Zielińska, Warszawa 1980, s. 310–321.
 • Źródło: William Shakespeare, Romeo i Julia (akt V, scena 3), tłum. Stanisław Barańczak, Kraków 2001, s. 166–167.
 • Źródło: William Shakespeare, Romeo i Julia (akt V, scena 1), tłum. Stanisław Barańczak, Kraków 2001, s. 158–159.
 • Źródło: William Shakespeare, Romeo i Julia (akt II, scena 2), tłum. Stanisław Barańczak, Kraków 2001, s. 56–59.
 • Źródło: William Shakespeare, Romeo i Julia (akt I, scena 5), tłum. Stanisław Barańczak, Kraków 2001, s. 45.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida