Spisek ludzi zdrabniających – obraz szkoły w Ferdydurke Witolda Gombrowicza

Tekst: Katarzyna Tomaszek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Zygmunt Kałużyński, Literatura buntu, ,,Twórczość”, t. 6, 1949.
  • Michael Foucault, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, tłum. T. Komendant, Warszawa 2009.
  • Witold Gombrowicz, Wspomnienia polskie: wędrówki po Argentynie, Warszawa 2017.
  • Witold Gombrowicz, Ferdydurke, Kraków 1987.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida