Społeczeństwo III Rzeszy. Położenie Żydów w państwie niemieckim w latach 1933‑1939

Autor: Zespół autorski Contentplus.pl

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

,

Bibliografia:

  • Źródło: Peter Fritzsche, Życie i śmierć w Trzeciej Rzeszy, Kraków 2010, s. 28, 55.
  • Źródło: Koran, Sura 22.
  • Źródło: Rozporządzenie do Ustawy o obywatelstwie Rzeszy z dnia 14 listopada 1935 r., [w:] Ustawy Norymberskie.
  • Źródło: Ustawa o ochronie krwi niemieckiej i honoru niemieckiego z dn. 15 września 1935 r., [w:] Ustawy Norymberskie.
  • Źródło: Fragment 3, [w:] Roman Michałowski, Historia powszechna. Średniowiecze, Warszawa 2012, s. 78.
  • Źródło: Fragment 2, [w:] Roman Michałowski, Historia powszechna. Średniowiecze, Warszawa 2012, s. 79.
  • Źródło: Ibn Ishak o narodzinach islamu, [w:] Wiek V–XV w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów, oprac. S.B. Lenard, M. Sobańska-Bondaruk, Warszawa 1997, s. 17.
  • Źródło: Tadeusz Manteuffel, Historia powszechna. Średniowiecze, Warszawa 1974, s. 100.
  • Źródło: Fragment 1, [w:] Roman Michałowski, Historia powszechna. Średniowiecze, Warszawa 2012, s. 198.