Społeczeństwo obywatelskie w teorii i praktyce badawczej

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Janusz Czapiński, Diagnoza Społeczna 2015. Warunki życia Polaków, red. Tomasz Panek, Warszawa 2015, s. 334.
  • Źródło: Zbigniew Andrzej Pełczyński, Wolność, państwo, społeczeństwo. Hegel a problemy współczesnej filozofii politycznej, Wrocław 1998, s. 60.
  • Źródło: Alexis de Tocqueville, O demokracji w Ameryce, Kraków 1996, s. 116.
  • Źródło: Krzysztof Podemski, Społeczeństwo obywatelskie w Polsce 25 lat po wielkiej zmianie, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2014, nr 2, s. 96–97.
  • Źródło: Anthony Giddens, Socjologia, Warszawa 2004, s. 734.
  • Źródło: Grim Sfirkof, Społeczeństwo obywatelskie wg Czapińskiego, dostępny w internecie: salon24.pl [dostęp 29.08.2019 r.].
  • Źródło: Dorota Pietrzyk-Reevers, Idea społeczeństwa obywatelskiego: współczesna debata i jej źródła, Wrocław 2004, s. 284.
  • Źródło: Ernest Gellner, Społeczeństwo obywatelskie w perspektywie historycznej, [w:] Ani książę ani kupiec: obywatel, red. Jerzy Szacki, Kraków 1997, s. 112.