Społeczeństwo rzymskie

Autor: Tytus Izdebski

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Eliusz Arystydes, Pochwała Rzymu, tłum. W. Madyda, „Meander” 1951 nr 1.
  • Źródło: Wergiliusz, Eneida, tłum. W. Markowska, Warszawa 1970.
  • Źródło: Plutarch, Żywoty sławnych mężów, tłum. M. Brożek, Wrocław 1976.
  • Źródło: O rolnictwie, [w:] Kolumella, Rzym starożytny, Teksty źródłowe do nauki historii w szkole, tłum. L.T. Błaszczyk, Warszawa 1961, s. 37–38.
  • Źródło: Seneka, Listy moralne do Lucyliusza, Warszawa 2010.
  • Źródło: Corpus Inscriptionum Latinarum, [w:] Cesarstwo Rzymskie. Wybór tekstów źródłowych do ćwiczeń z historii starożytnej, tłum. L. Owczarek, Kielce 1986.
  • Źródło: Liwiusz, Dzieje Rzymu od założenia miasta, tłum. M.Brożek, Wrocław 1982.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida