Spory i ruchy reformatorskie w Kościele

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Historia
Historia PP 2022
Udostępnij

Autor: Zespół autorski Contentplus.pl

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

,

Bibliografia:

  • Źródło: Historia powszechna. XIV–XV w. Wybór tekstów, oprac. M. Małowist, Warszawa 1954, s. 135–137.
  • Źródło: oprac. Encyklopedia PWN online.
  • Źródło: Historia powszechna XIV–XV w., oprac. M. Małowist, Warszawa 1954, s. 281.
  • Cytat za: Upadek średniowiecznego życia kościelnego i próby naprawy, w: old.luteranie.pl [dostęp: 31.03.2022].
  • Źródło: Odezwa oficerów Legii Naddunajskiej z prośbą o dymisję (29 marca 1801), [w:] Wybór tekstów źródłowych z historii Polski w latach 1795–1864, oprac. S. Kieniewicz, T. Mencel, W. Rostocki, Warszawa 1956, s. 90–91.
  • Źródło: Monika Frenkiel, Polski pirat z Karaibów, dostępne online tawernaskipperow.pl.
  • Źródło: Wielka ilustrowana encyklopedja powszechna Wydawnictwa Gutenberga, t. 9, Kraków 1930, s. 202–203.
  • Źródło: Polski Słownik Biograficzny, t. 18, oprac. J. Pachoński, Wrocław–Warszawa–Kraków 1973, s. 161.