Sposób kreacji świata, historii i losów pokolenia Kolumbów. Krzysztof Kamil Baczyński Dwie miłości

Tekst: Małgorzata Młynarczyk

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl

Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Szkolnym PWN

Bibliografia:

  • Źródło: Zbigniew Jarosiński, Przemiany polskiej myśli literackiej lat 1945-1948, „Pamiętnik Literacki: czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej” 1978, nr 69/2, s. 70–72.
  • Źródło: Krzysztof Kamil Baczyński, Dwie miłości, Wrocław 1991.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida