Sposób postrzegania świata przez podmiot liryczny w wierszu Introdukcja Stanisława Grochowiaka

Tekst: Jadwiga Wiendlocha 

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Szkolnym PWN

Opracowanie ćwiczeń: Małgorzata Kosińska-Pułka

Bibliografia:

  • Grochowiak Stanisław, Introdukcja.
  • Trybuś Krzysztof, „Pamiętnik Literacki: czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej” 1984, nr 75/2.
  • Grochowiak Stanisław.
  • Kram Jerzy, Rozmowy o poezji współczesnej, Warszawa 1977.
  • Przyboś Julian, „Przegląd Kulturalny” 1962 (45).
  • Przyboś Julian, Sens poetycki, t. 2, Kraków 1967.
  • Gustaw Herling‑Grudziński, Inny świat.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida