Sposób postrzegania świata przez podmiot liryczny w wierszu Introdukcja Stanisława Grochowiaka

Tekst: Jadwiga Wiendlocha 

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Szkolnym PWN

Opracowanie ćwiczeń: Małgorzata Kosińska-Pułka

Bibliografia:

  • Źródło: Jerzy Kram, Rozmowy o poezji współczesnej, Warszawa 1977, s. 142–148.
  • Źródło: Krzysztof Trybuś, Dialektyka sacrum w poezji Stanisława Grochowiaka, „Pamiętnik Literacki: czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej” 1984, nr 75/2, s. 179.
  • Źródło: Julian Przyboś, Sens poetycki, t. 2, Kraków 1967, s. 21.
  • Źródło: Julian Przyboś, Sens poetycki, t. 2, Kraków 1967, s. 112.
  • Źródło: Julian Przyboś, Oda do turpistów, „Przegląd Kulturalny” 1962 (45).
  • Źródło: Stanisław Grochowiak, Introdukcja.
  • Źródło: Stanisław Grochowiak.
  • Źródło: Gustaw Herling‑Grudziński, Inny świat.