Sposoby ukazywania natury w malarstwie romantycznym

Tekst: Aleksandra Gruba

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Źródło: Alina Kowalczykowa, Pejzaż romantyczny, Kraków 1982, s. 39.
  • Źródło: Novalis, Uczniowie z Sais. Cytat za: Alina Kowalczykowa, Pejzaż romantyczny, Kraków 1982, s. 38.
  • Źródło: Alina Kowalczykowa, Pejzaż romantyczny, Kraków 1982, s. 38–39.
  • Źródło: Thomas Burnet, Eseje moralne. Cytat za: Umberto Eco, Historia piękna, przeł. Agnieszka Kuciak, Poznań 2005, s. 282.
  • Źródło: Umberto Eco, Historia piękna, tłum. Agnieszka Kuciak, Poznań 2005, s. 281–282.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida