...spowiedź życia, jęk zmarnowanej młodości, spazm niezaspokojonego sercaWielki Testament François Villona

Tekst: Małgorzata Bazan

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Bronisław Geremek, Śmiech w cieniu szubienicy: O Villonie, „Znak”, t. 8, 1983.
  • François Villon, Wielki Testament, [w:] Pieśń o Rolandzie, Dzieje Tristana i Izoldy, François Villon Wielki Testament, tłum. T. Boy-Żeleński, Warszawa 1998.
  • François Villon, Wielki Testament, [w:] Pieśń o Rollandzie, Dzieje Tristana i Izoldy, François Villon Wielki Testament, Warszawa 1998.
  • Tadeusz Boy-Żeleński, Od tłumacza, [w:] François Villon, Wielki Testament, 1927.
  • Tadeusz Boy-Żeleński, Od tłumacza, [w:] François Villon, Wielki Testament, Warszawa 1927.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida