Søren Kierkegaard. Część pierwsza: poglądy

Szkoła ponadpodstawowa
Filozofia
Udostępnij

Tekst: Tadeusz Sucharski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z PWN Wydawnictwem Szkolnym.

Bibliografia:

  • Źródło: Søren Kierkegaard, O różnicy między religijnością A i B (Nienaukowe zamykające postscriptum do „Okruchów filozoficznych”), tłum. K. Toeplitz, Kęty 2011.
  • Źródło: Søren Aabye Kierkegaard, Konflikt Abrahama (Bojaźń i drżenie), tłum. J. Iwaszkiewicz, Poznań 1995.
  • Źródło: Karol Teoplitz, Kierkegaard.
  • Źródło: Søren Aabbye Kierkegaard, Sokratyczna definicja grzechu (Choroba na śmierć).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida