Środki wyrazu artystycznego stosowane przez Horacego

Tekst: Dariusz Dybek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Horacy, Oda I 5 [Co za chłopiec w róż wieńcu, wysmukłej postaci], [w:] tegoż, Wybór poezji, tłum. Lucjan Rydel, Wrocław 1971, s. 12.
  • Źródło: Horacy, Oda IV 13 [Wysłuchały mnie bogi, Liko, moja Liko], [w:] tegoż, Wybór poezji, oprac. Jerzy Krókowski, Wrocław 1971, s. 161–163.
  • Cytat za: Stanisław Stabryła, Wstęp, [w:] Horacy, Dwadzieścia dwie ody, oprac. S. Stabryła, tłum. A. Ważyk, Wrocław 1991, s. 3.
  • Źródło: Horacy, Sztuka poetycka, [w:] tegoż, Dzieła wszystkie, t. 2, oprac. Oktawiusz Jurewicz, tłum. Józef Sękowski, Wrocław 1988, s. 454.
  • Źródło: Horacy, Precz, motłoch ciemny! Cóż mnie on obchodzi?, [w:] tegoż, Wybór poezji, oprac. Jerzy Krókowski, tłum. Felicjan Faleński, Wrocław 1971, s. 89–92.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida