Stan przestrzegania praw mniejszości narodowych i etnicznych w wybranym państwie europejskim – analiza

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • tłum. własne, dostępny w internecie: ethnicity‑facts‑figures.service.gov.uk [dostęp 1.12.2019 r.].
  • Języki regionalne i mniejszościowe Wielkiej Brytanii, dostępny w internecie: senat.gov.pl [dostęp 31.08.2020 r.].
  • Zuba Krzysztof, „Studia Politologiczne” 2017, nr 45.
  • Grzybek Dariusz, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ” 2013, nr 6 (1).
  • Aleksandra Winiarska, Przykłady partycypacji migrantów w miastach wielokulturowych, dostępny w internecie: partycypacjaobywatelska.pl [dostęp 15.12.2021 r.].
  • Demography of United Kingdom, dostępny w internecie: wikipedia.org [dostęp 1.04.2020 r.].
  • Tomasz Wicherkiewicz, Ginące języki, etniczność, tożsamość i polityka, dostępny w internecie: pl.languagesindanger.eu [dostęp 31.08.2020 r.].
  • Pawlikowski Grzegorz, „Polityka i Społeczeństwo”, nr 8/2011.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida