Stany nadzwyczajne

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 3.01.2020 r.].
  • Źródło: Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym, dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 3.01.2020 r.].
  • Źródło: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Rozdział XI – Stany nadzwyczajne, dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 3.01.2020 r.].
  • Źródło: Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 3.01.2020 r.].
  • Źródło: Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 3.01.2020 r.].
  • Źródło: Krzysztof Prokop, Stany nadzwyczajne w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., dostępny w internecie: repozytorium.uwb.edu.pl [dostęp 3.01.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida