Stosunki państwo–Kościół w epoce Edwarda Gierka

Autor:Wiesław Zdziabek

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

,

Bibliografia:

  • Cytat za: Antoni Czubiński, Dzieje najnowsze Polski 1944–1989, Poznań 1992, s. 482.
  • Źródło: Fragment listu Michaiła Rodzianki, przewodniczącego Dumy do Mikołaja II, [w:] Peter Oxley, Russia 1855-1991. From Tsars to Commissars, Oxford University Press 2001, s. 84.
  • Źródło: Caryca Aleksandra do przebywającego na froncie cara Mikołaja II:, [w:] P. Oxley, Russia 1855-1991. From Tsars to Commisars, tłum. K.Stojek-Sawicka, Oxford University Press 2001, s. 84.
  • Źródło: Memoriał Episkopatu Polski w sprawie zmian w Konstytucji przesłany do przewodniczącego Rady Państwa (fragment), [w:] Źródła do dziejów Polski w XIX i XX wieku. Lata 1956–1989, t. 6, cz. 1, oprac. A. Koseski, J.R. Szaflik, R. Turkowski, Pułtusk 2004, s. 444–445.
  • Źródło: Pismo I sekretarza KC PZPR Władysława Gomułki do Episkopatu Polski (fragment), [w:] Źródła do dziejów Polski w XIX i XX wieku. Lata 1956–1989, t. 6, cz. 1, oprac. A. Koseski, J.R. Szaflik, R. Turkowski, Pułtusk 2004, s. 133–135.
  • Źródło: Memoriał Episkopatu Polski w sprawie zmian w Konstytucji przesłany do przewodniczącego Rady Państwa (fragment), [w:] Źródła do dziejów Polski w XIX i XX wieku. Lata 1956–1989, t. 6, cz. 1, oprac. A. Koseski, J.R. Szaflik, R. Turkowski, Pułtusk 2004, s. 442.
  • Źródło: Prywatny list prymasa Stefana Wyszyńskiego do sekretarza Episkopatu Polski biskupa Bronisława Dąbrowskiego (fragment), Gniezno, dnia 31 grudnia 1970 r., [w:] Prymas Tysiąclecia. Kardynał Stefan Wyszyński, Teki Edukacyjne IPN. Materiały dla ucznia, Warszawa 2003, s. 52–53.
  • Źródło: Prywatny list prymasa Stefana Wyszyńskiego do sekretarza Episkopatu Polski biskupa Bronisława Dąbrowskiego (fragment), Gniezno, dnia 31 grudnia 1970 r., [w:] Prymas Tysiąclecia. Kardynał Stefan Wyszyński, Teki Edukacyjne IPN. Materiały dla ucznia, Warszawa 2003, s. 52.
  • Źródło: Polska współczesna. Encyklopedia szkolna, red. J. Chechliński, Warszawa 1978, s. 135–136.