Strona główna Styl wypowiedzi internetowych
Powrót

Styl wypowiedzi internetowych

Tekst: Anna Dargiewicz, Anna Grabarczyk

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Beata Wrona, Język i styl młodego pokolenia w kontekście przemian kulturowych (na przykładzie dyskursu na forach internetowych) [praca doktorska], Katowice 2014, s. 29. Cytat za: http://www.sbc.org.pl/Content/96342/doktorat3452.pdf.
  • Źródło: B. Aouil, M. Kajdasz-Aouil, Internet jako środowisko komunikacyjne, [w:] Kultura i język mediów, red. M. Tanaś, Kraków 2007, s. 63.
  • Źródło: Stanisław Witkiewicz, Technika przyszłości. „Dziwny człowiek", [w:] Nowe media w komunikacji społecznej XX wieku. Antologia, red. M. Hopfinger, Warszawa 2002, s. 356.
  • Źródło: Anna Panek, Język w przestrzeni internetu, „Przestrzeń społeczna” 2016, nr 1.
  • Źródło: Grażyna Majkowska, O języku mediów, [w:] Dziennikarstwo i świat mediów, red. E. Chudzińskiego, Z. Bauera, Kraków 2004, s. 231–234.
  • Źródło: Lubię lajkować. Rozmowa z prof. Mirosławem Bańko, dostępny w internecie: http://wspolnymianownik.pl/czytaj.php?s=wywiady&a=miroslaw-banko.
  • Źródło: Jerzy Bralczyk, I lajkuję cię very much, [w:] M. Bralczyk, A. Markowski, J. Miodek, Trzy po 33, Warszawa 2016, s. 183.