Styl wypowiedzi internetowych

Tekst: Anna Dargiewicz, Anna Grabarczyk

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Wrona Beata, Język i styl młodego pokolenia w kontekście przemian kulturowych (na przykładzie dyskursu na forach internetowych) [praca doktorska], Katowice 2014. Cytat za: http://www.sbc.org.pl/Content/96342/doktorat3452.pdf.
  • B. Aouil, M. Kajdasz-Aouil, Internet jako środowisko komunikacyjne, [w:] Kultura i język mediów, red. M. Tanaś, Kraków 2007.
  • Stanisław Witkiewicz, Technika przyszłości. „Dziwny człowiek", [w:] Nowe media w komunikacji społecznej XX wieku. Antologia, red. M. Hopfinger, Warszawa 2002.
  • Anna Panek, „Przestrzeń społeczna” 2016, nr 1.
  • Majkowska Grażyna, O języku mediów, [w:] Dziennikarstwo i świat mediów, red. E. Chudzińskiego, Z. Bauera, Kraków 2004.
  • Lubię lajkować. Rozmowa z prof. Mirosławem Bańko, dostępny w internecie: http://wspolnymianownik.pl/czytaj.php?s=wywiady&a=miroslaw-banko.
  • Bralczyk Jerzy, I lajkuję cię very much, [w:] M. Bralczyk, A. Markowski, J. Miodek, Trzy po 33, Warszawa 2016.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida