Style funkcjonalne w polszczyźnie

Tekst: Marcin Podlaski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Język polski. Kompendium, red. D. Kopcińska, H. Karaś, M. Derwojedowa, Warszawa 2005.
  • Jerzy Bralczyk, O językowych zwyczajach w polskiej reklamie, [w:] Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, red. W. Pisarek, Kraków 1999.
  • Statut III Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, Rozdział 5: Uczniowie Liceum.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida