Świadomość – kultura – społeczeństwo. Psychoanaliza Freuda jako naturalistyczna antropologia i filozofia społeczna

Tekst: Aleksander Trojanowski

Opracowanie i multimedium: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Lech Grudziński, Konflikt popędów i kultury. Krytyka naturalistycznej koncepcji kultury, dostępny w internecie: https://www.nck.pl/upload/archiwum_kw_files/artykuly/6._lech_grudzinski_-_konflikt_popedow_i_kultury._krytyka_naturalistycznej_koncepcji_kultury.pdf.
  • Freud Zygmunt, Kultura jako źródło cierpień. Cytat za: Barbara Markiewicz, Od Nietzschego do filozofii współczesnej. Wybór tekstów, Warszawa 1999, s. 23-26.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida