Świat dorosłych w wierszu Marcina Świetlickiego Baczność!

Tekst: Olga Taranek-Wolańska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Marcin Świetlicki, Wstęp, [w:] tegoż, Wiersze, Kraków 2011, s. 5.
  • Źródło: Tadeusz Pióro, Wiersze Marcina Świetlickiego. Cytat za: Culture.pl.
  • Źródło: Marcin Świetlicki, Baczność!, [w:] tegoż, Wiersze, Kraków 2011, s. 279.
  • Źródło: Marcin Świetlicki, McDonald’s, [w:] tegoż, Wiersze, Kraków 2011, s. 155.
  • Źródło: Piotr Śliwiński, Przypisy do Świetlickiego, [w:] tegoż, Świat na brudno. Szkice o poezji i krytyce, Warszawa 2007, s. 234.
  • Źródło: Katarzyna Niesporek, „Ja” Świetlickiego, Katowice 2014, s. 59.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida