Świat eposu antycznego ‒ Iliada Homera

Tekst: Dariusz Dybek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Homer, Iliada, tłum. K. Jeżewska, Wrocław 1986, s. 523–531.
  • Źródło: Homer, Iliada, tłum. K. Jeżewska, Wrocław 1986, s. 445–449.
  • Źródło: Homer, Iliada, tłum. K. Jeżewska, Wrocław 1986, s. 48–54.
  • Źródło: Jerzy Łanowski, Wstęp, [w:] Homer, Iliada, tłum. K. Jeżewska, Wrocław 1986.
  • Źródło: Émile Mireaux, Życie codzienne w Grecji w epoce homeryckiej, tłum. S. Kołodziejczyk, Warszawa 1962, s. 170–171.
  • Źródło: Émile Mireaux, Życie codzienne w Grecji w epoce homeryckiej, tłum. S. Kołodziejczyk, Warszawa 1962, s. 141–144.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida