Świat poprawiać – zuchwałe rzemiosło. Oświeceniowe satyry Ignacego Krasickiego

Bibliografia:

  • Krasicki Ignacy, Palinodia , [w:] Satyry i listy , oprac. Z. Goliński, Wrocław 1988.
  • Krasicki Ignacy, Świat zepsuty (fragmenty) , [w:] Satyry i listy , oprac. J. Sokolski, Wrocław 1999.
  • Kochanowski Jan, Na młodość , [w:] Poezje , oprac. J. Pelc, Warszawa 1998.
  • Krasicki Ignacy, Świat zepsuty (fragmenty) , [w:] Bajki, satyry, Monachomachia , Wrocław 2000.
  • Klimowicz Mieczysław, Oświecenie , Warszawa 1999.
  • Sokolski Jacek, Wstęp , [w:] Krasicki Ignacy, Satyry i listy , Wrocław 1990.
  • Jacek Sokolski, Wstęp , [w:] I. Krasicki, Satyry i listy , Wrocław 1990.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida