Świat przyrody w wierszach Bolesława Leśmiana WieczórPrzedwieczerz

Tekst: Daria Murlikiewicz

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Dorota Bajerlajn, Środki artystycznego wyrazu w twórczości Bolesława Leśmiana: zarys problematyki, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Pedagogika” 2002, t. 11, s. 190.
  • Źródło: Bolesław Leśmian, *** [Gdybym spotkał ciebie znowu pierwszy raz], [w:] tegoż, Wybór poezji, Kraków 2009, s. 14.
  • Źródło: Bolesław Leśmian, Przedwieczerz, [w:] Poezje wybrane, oprac. Jacek Trznadel, Wrocław 1983, s. 49–50.
  • Źródło: Bolesław Leśmian, Wieczór, [w:] Poezje wybrane, oprac. Jacek Trznadel, Wrocław 1983, s. 49–50.
  • Źródło: Stanisław Kajetan Papierkowski, Słowotwórcze neologizmy Bolesława Leśmiana, „Pamiętnik Literacki”, nr 53/1 1962, s. 143–180.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida