Świat to tylko duża zona… – system represji w Związku Sowieckim

Tekst: Katarzyna Tomaszek, zespół redakcyjny

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Włodzimierz Bolecki, „Inny świat”. Lekcja literatury z Gustawem Herlingiem-Grudzińskim i Włodzimierzem Boleckim, Kraków 2000.
  • Źródło: Nikołaj Iwanow, Zapomniane ludobójstwo. Polacy w państwie Stalina. „Operacja polska” 1937–1938, Kraków 2014, s. 289–291.
  • Źródło: Staninsław Ciesielski, Gulag. Radzieckie obozy koncentracyjne 1918-1953, Warszawa 2010.
  • Źródło: Anne Applebaum, Gułag, Warszawa 2018, s. 19.
  • Źródło: Anne Applebaum, Gułag, Warszawa 2018, s. 17–18.
  • Źródło: Anne Applebaum, Gułag, Warszawa 2018, s. 15–16.
  • Źródło: Fiodor Dostojewski, Zapiski z martwego domu, [w:] G. Herling-Grudziński, Inny świat, Kraków 2000, s. 53–54.
  • Źródło: Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat, Kraków 2000, s. 18–19.
  • Źródło: Anne Applebaum, Gułag, Warszawa 2018, s. 44–46.
  • Źródło: Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat, Kraków 2000, s. 10–12.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida