System ochrony praw człowieka funkcjonujący w ramach ONZ

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Arabia Saudyjska walczy o prawa człowieka w ONZ, ale zetnie i ukrzyżuje 20‑latka, dostępny w internecie: wprost.pl [dostęp 15.02.2020 r.].
  • Źródło: Tomasz Surdel, Lepsza Rada Praw Człowieka?, dostępny w internecie: wiadomosci.gazeta.pl [dostęp 15.02.2020 r.].
  • Źródło: Podstawowe dokumenty prawa międzynarodowego, dostępny w internecie: grocjusz.edu.pl [dostęp 15.02.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida