System parlamentarno‑gabinetowy

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Prezydent Niemiec – urząd z ograniczoną władzą, dostępny w internecie: dw.com [dostęp 8.12.2019 r.].
  • Źródło: Izabela Kapsa, Pozycja ustrojowa premiera Wielkiej Brytanii w świetle jego kompetencji i praktyki politycznej, dostępny w internecie: repozytorium.ukw.edu.pl [dostęp 8.12.2019 r.].
  • Źródło: Konstytucja Niemiec, tłum. Bogusław Banaszak, Agnieszka Malicka, dostępny w internecie: libr.sejm.gov.pl [dostęp 8.12.2019 r.].
  • Źródło: Ewa Gdulewicz, Wojciech Kręcisz, Wojciech Orłowski, Wiesław Skrzydło, Wojciech Zakrzewski, Ustroje państw współczesnych, Lublin 1999, s. 48.
  • Źródło: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 9.08.2020 r.].