System polityczny ZSRS

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Miłowit Kuniński, Totalitaryzm w ujęciu Hannah Arendt, 2005.09.18 r., dostępny w internecie: omp.org.pl [dostęp 3.12.2020 r.].
  • Marcin Bogusławski, Homo sovieticus, 24.04.2015 r., dostępny w internecie: racjonalista.tv [dostęp 3.12.2020 r.].
  • Konstytucja ZSRR z 5 grudnia 1936 r., dostępny w internecie: racjonalista.pl [dostęp 20.11.2020 r.].
  • Wiktor Sukiennicki, Ustrój radziecki a konstytucja stalinowska, „RPEiS” 1937 r., nr 17(2), dostępny w internecie: repozytorium.amu.edu.pl [dostęp 20.11.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida