System polityczny

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Richard Martin Watt, Gorzka chwała. Polska i jej los 1918–1939, tłum. Piotr Amsterdamski, Warszawa 2005, s. 414.
  • Źródło: Katarzyna Gelles, Polski i niemiecki system polityczny, dostępny w internecie: polska‑niemcy‑interakcje.pl [dostęp 27.01.2020 r.].
  • Źródło: Angelika Kontowska, Opozycja antysystemowa we współczesnych państwach totalitarnych – rzeczywistość czy abstrakcja?, dostępny w internecie: cejsh.icm.edu.pl [dostęp 21.01.2020 r.].
  • Źródło: System polityczny i jego klasyfikacje, [w:] Małgorzata Podolak, Marek Żmigrodzki, Współczesne systemy polityczne, Warszawa 2013, s. 3.
  • Źródło: Najnowszy numer „Tygodnika Solidarność”: Patrick Edery – Tak, jestem Żółtą Kamizelką!, dostępny w internecie: tysol.pl [dostęp 20.01.2020 r.].
  • Źródło: Tukidydes, Wojna peloponeska, 1988 r., dostępny w internecie: knhd.law.uj.edu.pl [dostęp 15.07.2020 r.].