System semiprezydencki

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Andrzej Antoszewski, Ryszard Herbut, Systemy polityczne współczesnej Europy, Warszawa 2006, s. 183.
  • Źródło: Adam Jamróz, Wprowadzenie do prawoznawstwa, Warszawa 2011, s. 43.
  • Źródło: Łukasz Jakubiak, (…) w systemie politycznym V Republiki Francuskiej, Kraków 2010, s. 11.
  • Źródło: Konstytucja Rumunii z dnia 21 listopada 1991 r., dostępny w internecie: libr.sejm.gov.pl [dostęp 14.07.2020 r.].
  • Źródło: Konstytucja Republiki Finlandii z dnia 11 czerwca 1999 r., tłum. Joachim Osiński, dostępny w internecie: biblioteka.sejm.gov.pl [dostęp 14.07.2020 r.].
  • Źródło: Konstytucja Republiki Portugalskiej z dnia 2 kwietnia 1976 r. (z późniejszymi zmianami, ostatnie wprowadzone ustawą konstytucyjną nr 1 z 20 września 1997 r.), dostępny w internecie: libr.sejm.gov.pl [dostęp 14.07.2020 r.].
  • Źródło: (…), dostępny w internecie: biblioteka.sejm.gov.pl [dostęp 14.07.2020 r.].