Systemy edukacyjne państw europejskich – przykład

Szkoła ponadpodstawowa
Wiedza o społeczeństwie
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Louise Ryan, Rosemary Sales, Magdalena Lopez Rodriguez, Alessio D’Angelo, Polskie dzieci w brytyjskich szkołach podstawowych. Przewodnik dla rodziców, dostępny w internecie: gov.pl [dostęp 17.08.2020 r.].
  • Źródło: Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, 3.03.2010 r., dostępny w internecie: ec.europa.eu [dostęp 19.04.2020 r.].
  • Źródło: Dominika Kampa, Michał Kuleta, Szkoła średnia w Wielkiej Brytanii, 2013 r., dostępny w internecie: naukazagranica.pl [dostęp 17.08.2020 r.].
  • Źródło: Louise Ryan, Rosemary Sales, Magdalena Lopez Rodriguez, Alessio D’Angelo, Szkolnictwo w Anglii. Poradnik dla emigrantów i specjalistów pracujących z emigrantami, dostępny w internecie: mdxmigration.files.wordpress.com [dostęp 17.08.2020 r.].
  • Źródło: Prywatne szkoły w Wielkiej Brytanii, dostępny w internecie: justlanded.com [dostęp 17.08.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida