Szlachta w Rzeczypospolitej

Autor: Wiesław Zdziabek

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Konstytucja sejmu koronacyjnego z 1576 r. , [w:] Wybór tekstów źródłowych z historii państwa i prawa polskiego epoki feudalizmu. Szlachta, oprac. S. Rogowski, Wrocław 1977, s. 96–97.
  • Źródło: Artykuły henrykowskie, [w:] Wybór tekstów źródłowych z historii państwa i prawa polskiego epoki feudalizmu. Szlachta, oprac. S. Rogowski, Wrocław 1977, s. 90–91.
  • Źródło: Konstytucja sejmu piotrkowskiego z 1511 r., [w:] Wybór tekstów źródłowych z historii państwa i prawa polskiego epoki feudalizmu. Szlachta, oprac. S. Rogowski, Wrocław 1977, s. 85–86.
  • Źródło: Historia Polski 1506–1648. Wybór tekstów źródłowych, oprac. I. Kaniewska, Kraków 1987, s. 57.
  • Źródło: Walerian Nekanda Trepka, Liber generationis plebanorum (Liber chamorum), [w:] Historia Polski 1506–1648. Wybór tekstów źródłowych, oprac. I. Kaniewska, Kraków 1987, s. 58–59.
  • Źródło: Walerian Nekanda Trepka, Liber generatonis plebanorum (Liber chamorum), [w:] Historia Polski nowożytnej. Wybór tekstów źródłowych, t. 2, oprac. K. Matwijowski, S. Ochmann, Wrocław 1981, s. 13–14.
  • Źródło: Szymon Starowolski, Polska albo opisanie położenia Królestwa Polskiego, [w:] Historia Polski nowożytnej. Wybór tekstów źródłowych, t. 2, oprac. K. Matwijowski, S. Ochmann, Wrocław 1981, s. 7–8.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida