Sztuka poetycka Paula Verlaine’a – postulaty nowej poezji

Tekst: Fryderyk Nguyen

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Paul Verlaine, Piosnka jesienna, [w:] tegoż, Wybór poezji, oprac. A. Drzewicka, Wrocław 1980, s. 15–16.
  • Źródło: Paul Verlaine, Sztuka poetycka, [w:] Symboliści francuscy (od Baudelaire’a do Valéry’ego), wybór M. Jastrun, Wrocław 1965, s. 96–97.
  • Źródło: Jan Kasprowicz, Ach! nieraz mi się zdaje, [w:] Wybór poezji, oprac. J.J. Lipski, Kraków 1990, s. 128–129.
  • Źródło: Paul Verlaine, Sztuka poetycka [2], [w:] Symboliści francuscy (od Baudelaire’a do Valéry’ego), tłum. Z. Przesmycki, wybór M. Jastrun, Wrocław 1965, s. 95.
  • Źródło: Paul Verlaine, Sztuka poetycka [2], [w:] Symboliści francuscy (od Baudelaire’a do Valéry’ego), tłum. M. Jastrun, wybór M. Jastrun, Wrocław 1965, s. 97.
  • Źródło: Paul Verlaine, Psalm, [w:] Symboliści francuscy (od Baudelaire’a do Valéry’ego), tłum. A. Lange, wybór M. Jastrun, Wrocław 1965, s. 91–93.
  • Źródło: Paul Verlaine, Światło księżyca [2], [w:] Wybór poezji, oprac. A. Drzewicka, tłum. R. Kołoniecki, Wrocław 1980, s. 38–39.