Strona główna Tadeusz Różewicz o romantycznych wieszczach
Powrót

Tadeusz Różewicz o romantycznych wieszczach

Tekst: Barbara Szargot, zespół redakcyjny

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Źródło: Tadeusz Różewicz, Jul Słowacki, [w:] Tadeusz Różewicz, Uśmiechy, Wrocław 2000.
  • Źródło: Tadeusz Różewicz, Nasz Wieszcz Adam, [w:] Tadeusz Różewicz, Uśmiechy, Wrocław 2000.
  • Źródło: Stanisław Burkot, Dlaczego "zawsze fragment"?, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria” 2004, nr 4, s. 51.