Teorie konfliktów społecznych

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Krzysztof Olechnicki, Paweł Załęcki, Słownik socjologiczny, Warszawa 2000, s. 98.
  • Źródło: CBOS, O szansach młodych w III RP, Komunikat z badań 135/2014, dostępny w internecie: cbos.pl [dostęp 29.12.2020 r.].
  • Źródło: Krzysztof Brzechczyn, Polityka jako proces rewolucyjnej zmiany społecznej. Od Marksa do współczesnych teorii rewolucji w socjologii historyczno-porównawczej, [w:] Koncepcje polityki, red. Włodzimierz Wesołowski, Warszawa 2010, s. 276.
  • Źródło: Marek S. Szczepański, Anna Śliz, Konflikt społeczny i jego funkcje. Między destrukcją a kreacją, 2011 r., dostępny w internecie: dlibra.umcs.lublin.pl [dostęp 19.02.2021 r.].
  • Źródło: oprac. własne.