Totalitaryzm w Europie w pierwszej połowie XX w.

Tekst: Maciej Przybyliński, Lech Moryksiewicz

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o. Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR

Bibliografia:

  • Cytat za: B. Mussolini, Doktryna faszyzmu (fragm.), cyt za: A. Patek, Z. Zblewski, Polska i świat w latach 1918–1993: teksty źródłowe, tematy lekcji i zagadnienia do historii w szkole średniej, Kraków 2001, s.513.
  • Źródło: W. Roszkowski, Dla horyzontu i z powrotem. Eseje o historii i współczesności, Kraków 2000. Cytat za: s. M. Gładysz, Historia II, GWO, Gdańsk 2000, s. 35.
  • Źródło: Józef Stalin, Wystąpienie kończące zjazd partii bolszewickiej (1934 r.), [w:] Wiek XX w źródłach, oprac. S. B. Lenard, M. Sobańska-Bondaruk, Warszawa 2002, s. 104.
  • Źródło: http://pthlodz.uni.lodz.pl/dydaktyka/zrodla/zrodlo07b.pdf.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida