Trudny rok 1938

Tekst: Maciej Przybyliński, Lech Moryksiewicz

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o. Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR

Bibliografia:

  • Źródło: Protokół konferencji odbytej dnia 29 marca 1938 r. o godzinie 12 w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Rzeszy w sprawie kwestii niemiecko-sudeckiej, [w:] Historia powszechna 1918–1945. (Wybór tekstów źródłowych), oprac. M. Pułaski, B. Łyczko-Grodzicka, Kraków 1981, s. 166–167.
  • Źródło: ZSRS wobec zagrożenia niepodległości Czechosłowacji. Interpretacja amb. W. Grzybowskiego 25.05.1938 r., Moskwa, [w:] Stanisław Sierpowski, Źródła do historii powszechnej okresu międzywojennego, t. 3, 1935–1939, Poznań 1992, s. 311–312.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida