Typy kultury

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Historia i teraźniejszość
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Kultura masowa, czyli kultura dla wszystkich, 6.10.2018 r., dostępny w internecie: polskieradio.pl [dostęp 29.07.2020 r.].
  • Źródło: Kultury prefiguratywne w życiu młodzieży, 13.05.2013 r., dostępny w internecie: cestakzivotu.eu [dostęp 29.07.2020 r.].
  • Źródło: Pac-Man, czyli „jeść kłapiąc ustami", 22.05.2020 r., dostępny w internecie: polskieradio.pl [dostęp 29.07.2020 r.].
  • Źródło: Anna Dudziak, Kultura narodowa w dobie globalizacji, dostępny w internecie: repozytorium.amu.edu.pl [dostęp 29.07.2020 r.].