Typy kultury

Szkoła ponadpodstawowa
Wiedza o społeczeństwie
Udostępnij

Bibliografia:

  • Anna Dudziak, Kultura narodowa w dobie globalizacji, dostępny w internecie: repozytorium.amu.edu.pl [dostęp 29.07.2020 r.].
  • Pac-Man, czyli „jeść kłapiąc ustami", 22.05.2020 r., dostępny w internecie: polskieradio.pl [dostęp 29.07.2020 r.].
  • Kultury prefiguratywne w życiu młodzieży, 13.05.2013 r., dostępny w internecie: cestakzivotu.eu [dostęp 29.07.2020 r.].
  • Kultura masowa, czyli kultura dla wszystkich, 6.10.2018 r., dostępny w internecie: polskieradio.pl [dostęp 29.07.2020 r.].