U nas w Auschwitzu Tadeusza Borowskiego. Obraz rzeczywistości obozowej

Tekst: Daria Murlikiewicz

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Aleksandra Palusińska, O opowiadaniach obozowych Tadeusza Borowskiego, „Prace Polonistyczne Studies in Polish Literature” 1965, t. 21, s. 140–141.
  • Źródło: Tadeusz Borowski, U nas w Auschwitzu, [w:] tegoż, Utwory wybrane, oprac. A. Werner, Wrocław 1991, s. 109–111.
  • Źródło: Tadeusz Borowski, U nas w Auschwitzu, [w:] tegoż, Utwory wybrane, oprac. A. Werner, Wrocław 1991, s. 121–122.
  • Źródło: Sławomir Buryła, Prawda mitu i literatury. O pisarstwie Tadeusza Borowskiego i Leopolda Buczkowskiego, Kraków 2003, s. 123.
  • Źródło: Tadeusz Drewnowski, Ucieczka z kamiennego świata: o Tadeuszu Borowskim, Warszawa 1988.
  • Źródło: Zygmunt Bauman, Nowoczesność i Zagłada, tłum. T. Kunz, Kraków 2009, s. 13–123.
  • Źródło: Tadeusz Borowski, „U nas w Auschwitzu...”.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida