Uczyć, bawiąc… – o humorze w GargantuiPantagruelu Françoisa Rabelais’go. Historia dwóch olbrzymów

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język polski
Udostępnij

Tekst: Dariusz Dybek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: François Rabelais, Gargantua i Pantagruel, t. 1, tłum. Tadeusz Żeleński (Boy), Warszawa 1988, s. 16–23.
  • Źródło: François Rabelais, Gargantua i Pantagruel, t. 1, tłum. Tadeusz Żeleński (Boy), Warszawa 1988, s. 32.
  • Źródło: François Rabelais, Gargantua i Pantagruel, tłum. Tadeusz Żeleński (Boy), Warszawa 1988, s. 146–148.
  • Źródło: François Rabelais, Gargantua i Pantagruel, t. 1, tłum. Tadeusz Żeleński (Boy), Warszawa 1988, s. 39–40.
  • Źródło: Jan Nowakowski, Pozory i prawda dzieła Rebalais’go, „Pamiętnik Literacki ” 1954, nr 45/1, s. 93.
  • Źródło: Jerzy Adamski, Historia literatury francuskiej. Zarys, Wrocław 1989, s. 53–54.
  • Źródło: Michaił Bachtin, Twórczość Franciszka Rabelais’go a kultura ludowa średniowiecza i renesansu, oprac. Stanisław Balbus, Kraków 1975, s. 319.
  • Źródło: Władysław Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1987, s. 307.