Udział w kulturze

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Instytut Kultury Miejskiej Gdańsk, Kulturalna hierarchia Nowe dystynkcje i powinności w kulturze a stratyfikacja społeczna, Gdańsk 2016, s. 28–33.
  • Źródło: Krzysztof Kaczanowski, Kim jest człowiek? Rozważania antropologa-biologa. Wykład inauguracyjny, „Alma Mater” 2007, nr 98, s. 17.
  • Źródło: Street art, dostępny w internecie: gdziejestsztuka.pl [dostęp 20.08.2020 r.].
  • Źródło: Sztuka krytyczna, dostępny w internecie: gdziejestsztuka.pl [dostęp 20.08.2020 r.].
  • Źródło: Piotr Knaś, Raport Młodzi 2011 i uczestnictwo w kulturze, dostępny w internecie: badania-w-kulturze.mik.krakow.pl [dostęp 20.08.2020 r.].